Hot

Ngưỡng mộ tình tri kỷ 20 năm bền chặt của Mỹ Tâm và Hiền Thục: 'Thục sẽ sống chết hết lòng với Tâm"

Người ta thường bảo showbiz Việt không có tình bạn thực sự, chỉ có đố kỵ, gièm pha, chèn ép, thậm chí là chơi xấu, chơi bẩn nhau. Điều đó hoàn toàn không đúng, trong showbiz Việt cũng có những tình bạn thầm lặng mà rất đẹp, như tình cảm từ thuở hàn vi của
Read More